Kundaliniyoga

Kundaliniyoga är en aktiv och dynamisk form av yoga där de flesta övningarna kombineras med kraftfull andning. Kundaliniyoga består av en kombination av kroppsställningar, andningsövningar, meditation och mantran. De flesta kroppsställningarna är ganska lätta att utföra vilket gör att nästan alla människor kan utföra kundaliniyoga. I kundaliniyoga strävar man efter att behålla sin uppmärksamhet i kroppen, att vara närvarande i kroppen, rörelsen och nuet. Till sin hjälp att hålla koncentrationen använder man sig av bla andningen och mantran.

Det har bedrivits en hel del forskning på yoga och dess effekter finns vetenskapligt dokumenterade. Yoga ökar flexibiliteten, stärker nervsystemet, minskar stressen, stimulerar matsmältningen, ger energi och skapar balans i både kropp och sinne.

Yoga är en teknik för ökad självkännedom och andlig utveckling. Ordet yoga betyder förening och syftar just till förening mellan kropp, sinne och själ och mellan det individuella medvetandet och universums obegränsade medvetande. Syftet med yoga är att skapa balans för att uppnå och bibehålla en ökad medvetenhet. Yoga är inte en religion utan en vetenskap vilket gör att oavsett vilken tro du har kan du utöva yoga. Ordet kundalini betyder livskraft.